ترغیب کودکان به نقاشی و بازی‌های دستی در ترک عادت مکیدن انگشت موثر است مدیر گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، گفت: تذکر مستقیم یا تنبیه کردن کودک، موجب تشدید عادت انگشت مکیدن در کودکان می‌شود و باید با استفاده از بازی‌های دستی و نقاشی، ذهن و دست‌های کودک را مشغول کرد.

دکتر اشرف تشکری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: مکیدن انگشت از دید روان پزشکی به عنوان یک رفتار غیرطبیعی شناخته می‌شود و جزو رفتارهای کلیشه‌ای است که در کودکان به عادت تبدیل شده و مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد می‌کند.

وی افزود: در بسیاری مواقع کودکان برای کاهش استرس‌ها و اضطراب‌های درونی خود رفتارهایی مانند انگشت مکیدن و یا تکان دادن اعضای بدن از خود بروز می‌دهند که باید با شناخت عوامل استرس زا نسبت به درمان کودک اقدام کرد.

دکتر تشکری تصریح کرد: به عنوان مثال وجود اختلاف‌های خانوادگی و یا هر عامل استرس زا در خانواده موجب بروز رفتارهای عادتی در کودکان می‌شود.

در این هنگام ابتدا باید عامل استرس زا را از محیط کودک حذف کرد و پس از آن در خصوص درمان کودک تصمیم گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در برخی مواقع نیز اگر کودک در هنگام خواب تنها باشد به مکیدن انگشت تمایل پیدا می‌کند.

در این مواقع اگر مادر در کنار کودک باشد و او را در آغوش گرفته و یا تا هنگام خواب برای او قصه بگوید، به مرور زمان کودک عادت انگشت مکیدن پیش از خواب را ترک می‌کند.

این روان پزشک اضافه کرد: گاه نیز در خانواده و محیط اطراف کودک عامل استرس زایی وجود ندارد و کودک تنها به انجام رفتار کلیشه‌ای عادت کرده است.

وی تاکید کرد: تجربه نشان داده است که تذکر مستقیم و یا تنبیه کودک برای ترک رفتار عادتی به هیچ وجه موثر نیست و موجب تشدید رفتار می‌شود.

در مقابل، اعمال سیاست تشویقی موجب افزایش تمایل کودک به ترک عادت می‌شود.

مدیر گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، گفت: به والدین توصیه می‌شود کودک را برای ترک عادت تشویق کنند و مثلا اگر در طول روز یک رفتار عادتی مانند انگشت مکیدن را انجام نداد بلافاصله در انتهای روز به او جایزه دهند.

این کار موجب تشویق کودک می‌شود. وی اضافه کرد: هم چنین جایگزین کردن فعالیت هایی مانند نقاشی و یا بازی‌های دستی می‌تواند روند ترک عادت انگشت مکیدن را سرعت بخشد.

منبع مطلب:

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6435/7070/85857/اثر-عوامل-استرس-زا-بر-رفتار-کودکان?SID=193713