آرشیو دسته بندی: روانشناسی کودک

لجبازی کودکان

4 دلیل لجبازی كودكان

لجبازی کودکان مرحله‌ای اجتناب‌ناپذیر از رشد آن‌هاست و در کودکان نوپا به‌حدی شایع است که بسیاری از والدین را به دردسر می‌اندازد. نکته مهم در کنترل لجبازی کودکان رفتار درست و منطقی در موارد اول دیده شدن این خصیصه در کودک است چرا که رفتار والدین در ذهن کودک حک می‌شود و برخورد مناسب با […]

اثر عوامل استرس‌زا بر رفتار کودکان

3742124

ترغیب کودکان به نقاشی و بازی‌های دستی در ترک عادت مکیدن انگشت موثر است مدیر گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، گفت: تذکر مستقیم یا تنبیه کردن کودک، موجب تشدید عادت انگشت مکیدن در کودکان می‌شود و باید با استفاده از بازی‌های دستی و نقاشی، ذهن و دست‌های کودک را مشغول کرد. […]