نمایش 1–12 از 53 نتیجه

کارخانجـات تولیدی پوشـاک روستا قهرود یکی از مجموعه های بـرجسته و از صادر کنندگان نمونه پوشاک کشبــاف و بافتنــی در ایـــران است که در ســـــال ۱۳۵۹ در زمینـــــی به مســـــاحت ۷۰۰۰۰ متر مربع پایـــه گذاری و تاسیس گردید.
این واحد بزرگ تولیدی با احساس لزوم برنامه ریــزی برای صادرات به کشورهای اروپایــــی و حوزه خلیج فارس، از همان بدو امر خود را مجهز به پیشرفته ترین امکانات برای تولید البســـه در رده های سنـــی نوزاد تا بزرگســـال نمود و خوشبختانه هم اکنون با تولید حدود دو میلیون ثــوب انواع البسه در سال و صادرات بخش عمده آن به کشورهای اروپــایی و عربی، بارها به عنوان واحد نمونه صادراتی در سطح ملی و استانی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران معرفی گردیده است.

-14%
قیمت اصلی ۱۰۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰,۰۰۰ تومان است.
-7%
قیمت اصلی ۴۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶۰,۰۰۰ تومان است.
-11%
قیمت اصلی ۳۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۰,۰۰۰ تومان است.
-9%
قیمت اصلی ۴۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۵,۰۰۰ تومان است.
-18%
اقتصادی