[woodmart_responsive_text_block font="text" size="small" align="right" woodmart_css_id="5fba88f3845ed" woodmart_empty_space="" content_width="100" inline="no"]1. ارسال پستی به سراسر کشور توسط پست سفارشی انجام می‌گیرد. بدیهی است که در صورت تمایل مشتری به ارسال پستی به صورت پیشتاز هزینه بیشتری دریافت می‌گردد[/woodmart_responsive_text_block]
[woodmart_responsive_text_block font="text" size="small" align="right" woodmart_css_id="5fba88dfb765f" woodmart_empty_space="" content_width="100" inline="no"]2. ارسال مرسوله توسط الوپیک و اسنپ باکس تنها در شهر تهران با هماهنگی و پرداخت هزینه توسط مشتری صورت می‌گیرد[/woodmart_responsive_text_block]
[woodmart_responsive_text_block font="text" size="small" align="right" woodmart_css_id="5f95d9dae6cfd" content_width="100" inline="no"]3. ارسال بسته‌های پستی معمولا سه روز در هفته صورت می‌گیرد[/woodmart_responsive_text_block]
[woodmart_responsive_text_block font="text" size="small" align="right" woodmart_css_id="5fba88cf2d754" woodmart_empty_space="" content_width="100" inline="no"]4. با خرید بیش از 60 هزار تومان هزینه پست سفارشی رایگان در نظر گرفته می‌شود[/woodmart_responsive_text_block]